Begin 2013 was ik betrokken bij het Creative City Lab, een tweejaarlijks Innovatie Lab waarbij studenten uit verschillende disciplines werken aan een maatschappelijk project en daarvoor  creatieve en duurzame oplossingen proberen te vinden. Het Innovatie Lab 2013 ging over Stadslandbouw. Ik ben betrokken geweest bij de organisatie  van dit Lab en heb tijdens het Lab meegewerkt aan de business case en de productie gedaan van de 020 Dag v/d Stadslandbouw.

Het doel van dit lab was om een haalbare business case te ontwikkelen op een plek van ongeveer 2,5 hectare in Amsterdam-Noord. Hierbij is de ambitie dat het initiatief een icoonvoorbeeld wordt voor stadslandbouw in Amsterdam en dat er een beweging op gang komt. Zodat er in Amsterdam Noord (nog) meer concrete stadslandbouw initiatieven opgezet worden. De gemeente maakt zich er hard voor om dit gebied in elk geval voor 10 jaar ter beschikking te stellen voor dit stadslandbouwinitiatief. Gedurende het lab werkten de deelnemers samen met ondernemers en bewoners aan de ontwikkeling van deze business case met als doel om deze daadwerkelijk te gaan realiseren op deze plek.

Periode: maart t/m mei 2013

ccl 020stadslandbouw undercurrent

food-village-creative-city-lab